SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Dr. Öğr. Üyesi Melek ERSOY KARAÇUHA (0505 725 6075)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Arş. Gör. Fatih DENİZ               
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Arş. Gör. Satu TUFAN                
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Arş. Gör. Şerife Gözde TÜTÜNCÜ      
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Arş. Gör. Şeyma SOYANIT            
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Arş. Gör. Ezgi Nur KAÇAL            
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bilimsel programda olası değişiklik için Dr. Öğr. Üyesi Melek Ersoy Karaçuha ile iletişime geçiniz.